Naar inhoud

Praktisch

Solidariteitsraad

Solidariteitsraad

De solidariteitsraad adviseert het gemeentebestuur inzake ontwikkelingssamenwerking. De raad stelt een beleidsvisie op die jaarlijks in een actieplan wordt vertaald.

De solidariteitsraad voert een permanent bewustmakingsbeleid naar de leden van de solidariteitsraad, naar de gemeentelijke overheid, naar de jeugd via de schoolgemeenschappen, naar jeugdverenigingen en naar de ganse bevolking. Dit kan door verspreiding van informatie en door educatie. Personen en organisaties die actief zijn op gebied van ontwikkelingssamenwerking worden door de raad ondersteund in hun werking of projecten.

De solidariteitsraad wil een aanspreekpunt zijn voor alle organisaties en verenigingen die op het gebied van ontwikkelingssamenwerking actief zijn.

Statuten, doelstellingen, gesteunde projecten, activiteiten en verslagen