2021/1 Resultaten bevraging inwonerspanel: mobiliteit

Doel

Mobiliteitsbeleving bij inwoners bevragen.

Voornaamste conclusies

  • Bij drie vierde is er een vlotte verkeersdoorstroom in de buurt, eveneens drie vierde vindt dat er in hun buurt te snel gereden wordt. Iets meer dan de helft ondervindt hinder van sluipverkeer. Een asverschuiving of wegversmalling en een maximale snelheid van 30 km/u worden vaakst beschouwd als potentieel goede oplossingen tegen overdreven snelheid en sluipverkeer. Overigens gelooft ongeveer 7 op 10 dat √©√©nrichtingsverkeer kan bijdragen tot de veiligheid, gelijkaardige cijfers wanneer het gaat over een aangename woonomgeving en minder verkeershinder. 4 op 10 geeft aan dat het helemaal niet zou bijdragen tot een vlottere verkeersdoorstroom.
  • Twee derde is bereid tot omrijden met de wagen om zo meer plaats te maken voor groen in de gemeente, om de fietsers meer ruimte te kunnen geven ligt deze bereidheid nog iets hoger. Meer dan de helft zou bereid zijn om verder te parkeren, heel gelijkaardige cijfers voor beide motieven.
  • 57% voelt zich veilig als fietser in Lille. De helft beschouwt de staat van de aanwezige fietsinfrastructuur goed. Meer dan de helft ziet graag meer fietspaden en/of autoluwe groene fietsroutes. Beoordeling van fietsstraten is goed, iets gematigder wanneer het gaat over de optische fietsbelijning. Spreiding van fietsenstallingen scoort vrij goed, de helft vindt wel dat er te weinig overdekte fietsenstallingen zijn.
  • 4 op 10 zou (overwegen om) gebruik (te) maken van een fietsbieb, 6 op 10 zou (overwegen om) gebruik (te) maken van openbare laadpalen voor elektrische fietsen. Interesse voor fietsdelen bij 1 op 5. Een even grote groep toont interesse in autodelen, de meerderheid hiervan (vooral dan bij zij die voor elke chauffeur een wagen hebben) zou eventueel een gezinswagen wegdoen mocht autodelen mogelijk zijn.
Alle resultaten vind je in de rapporten onderaan.