2021/2 Resultaten bevraging inwonerspanel: gezondheid

Doel

Gezondheidsbeleving en gewenste gezondheidsondersteuning in kaart brengen.

Voornaamste conclusies

 • 83% beoordeelt de eigen gezondheidstoestand als (zeer) goed, nog eens 14% als redelijk.
 • Subjectieve gezondheidstoestand hangt samen met ervaren van (meer afremmende) stress, meer negatieve gevoelens, minder positieve gevoelens en meer tabakgebruik.
 • In termen van gezondheidsthema’s wensen inwoners het liefst ondersteuning/ondersteuning rond bewegen, kankeropsporing en -preventie, gezonde voeding en mentale gezondheid. Ook middelengebruik is een populair thema onder degene die er nog weinig van op de hoogte zijn.
 • De meest frequente beweging tijdens vrije tijd bestaat uit wandelen (60%), recreatief sporten (43%) en een fietstocht maken (43%); 4% is zeer weinig tot nooit in beweging.
 • 21% van de Lillenaars hebben een persoonlijk gezondheidsprobleem die hun de voorbije 6 maanden beperkt heeft om normale activiteiten te doen.
 • Meer dan de helft ervaarde de afgelopen weken stress en bij de helft werd deze als negatief ervaren.
 • 22% ervaarde in de weken voorafgaand aan de bevraging meer negatieve gevoelens, en 6% minder positieve gevoelens, dan gewoonlijk.
 • Meer dan de helft laat zorgen eerst even bezinken. Meer dan één op drie neemt tijd voor zichzelf, analyseert het probleem en pakt het actief aan.
 • 76% deelt in eerste instantie zorgen met het gezin of de familie, 69% plaatst vrienden in de top drie. Bij -45-jarigen en mensen zonder kinderen is de rol van vrienden nog sterker aanwezig.
 • 9 op 10 rookte in de afgelopen 12 maanden geen tabak. Wie het wel doet, rookt meestal dagelijks en minstens 10 sigaretten per dag. Meer dan 1 op 3 probeerden nog nooit te stoppen. De meeste die wel een poging deden gebruikten geen specifieke methode of hulp hiervoor.
 • De helft drinkt minstens één keer per week alcohol en 1 op 4 doet dit maandelijks.
 • 10% gebruikte ooit al eens drugs en 2% doet dit nu nog. Bijna de helft merkt nooit druggebruik op in hun omgeving; een vijfde soms tot vaak.
 • Vier vijfde weet waar men terecht kan voor begeleiding of advies omtrent mentaal welzijn, meer dan de helft onder hen zou er ook beroep op doen. De bekendste van de opgesomde hulporganisaties zijn het OCMW, het CLB en de zelfmoordlijn maar slechts twee op drie weet waarvoor ze terecht kunnen bij het OCMW en het CLB. De andere organisaties (Huis van Het
  Kind, JOTH, CAW – JAC en 1712) zijn relatief onbekend.
 • Ongeveer de helft van de inwoners weet niet waar men terecht kan voor begeleiding of advies omtrent roken, alcohol of drugs. De AA-groep is wel gekend bij meer dan 3 op 4 inwoners.
 • Ongeveer de helft van de inwoners kennen de praatcafés/groep van de gemeente niet. De werkgroep ‘gezondheid’ en BOV coach zijn bij de overgrote meerderheid niet gekend.
Alle resultaten vind je in de rapporten onderaan.