2022/1 Resultaten bevraging communicatie

Doel

Appreciatie van en wensen rond de gemeentelijke communicatie in kaart brengen.

Voornaamste conclusies

  • Inwoners worden het liefst geïnformeerd via het gemeentelijk infomagazine ‘Info Lille’ (79%) en de digitale nieuwsbrief van de gemeente (40%).
  • Het gemeentelijk infoblad ‘Info Lille’ wordt door 95% van de inwoners bekeken / gelezen. De lezers zijn erg tevreden over de verschillende aspecten van het infoblad (leesbaar, actueel etc).
  • De rubrieken ‘activiteiten en evenementen’ en de beleidsinformatie vindt men interessant. De lezers zijn vragende partij voor nog meer informatie over wat er te doen is in de gemeente.
  • Bijna 90% gebruikt dagelijks internet. Van hen bezoekt 1 op 6 minstens 1 keer per maand de gemeentelijke website, 3 op 4 minstens enkele keren per jaar.
  • De website oogt verzorgd en is gebruiksvriendelijk, de toegankelijkheid en het makkelijk vindbaar maken van de informatie blijft een aandachtspunt.
  • 2 op 3 heeft een Facebookaccount, de helft daarvan kent én volgt de Facebookpagina ‘Gemeente Lille’. De volgers van de gemeentelijke facebookpagina van de gemeente zijn van oordeel dat deze pagina nuttige informatie bevat en dat het volgen van de pagina de betrokkenheid verhoogt bij wat er leeft in de gemeente.
  • Over het algemeen zijn de inwoners (heel) positief over de gemeentelijke communicatie. 7 op de 10 voelt zich ook goed geïnformeerd.
  • 50% is vragende partij voor meer informatie rond subsidies en premies. Ook de informatie over beslissingen van het schepencollege en de gemeenteraad mag voor 45% van de mensen wat meer.

Alle resultaten vind je in de rapporten onderaan.