2022/2 Resultaten bevraging vrijetijdsbeleving

Doel

Appreciatie van en wensen rond de gemeentelijke communicatie in kaart brengen.

Voornaamste conclusies

  • 38% van de inwoners is lid van een vereniging in Lille. De helft van hen is lid van een sportclub.
  • De Krawatencross,de Heggefeesten en Sjock zijn de meest bekende culturele of sportieve activiteiten.
  • Het meest favoriete informatiekanaal om geïnformeerd te worden over vrijetijdsactiviteiten is het gemeentelijke informatieblad ‘Info Lille’. Dat is ook het medium dat op vandaag het vaakst gebruikt wordt (75%), en dit over verschillende leeftijdsgroepen heen.
  • Een groot aandeel woont in beperkte mate culturele activiteiten bij. 14% van de inwoners woonde in de afgelopen 3 jaar geen enkele culturele activiteit bij (noch in Lille, noch in een andere gemeente of stad).
  • Een meerderheid van 64% doet minstens 1x per week aan beweging/sport.
  • 56% geeft aan voldoende bekend te zijn met de mogelijkheden die er allemaal zijn om te sporten/bewegen. Het aanbod aan faciliteiten om binnen en buiten te sporten wordt als voldoende beoordeeld, voornamelijk bij diegene die zelf sporten.
  • De verschillende wandel- en fietsinitiatieven kunnen nog winnen aan bekendheid.
  • De grootste toeristische troeven zijn volgens de panelleden de natuur en groene ruimte, de wandelmogelijkheden en De Lilse Bergen.
  • 2 op 3 mensen met thuiswonende kinderen beoordelen het vrijetijdsaanbod voor kinderen/jongeren in Lille als (ruim) voldoende.

Alle resultaten vind je in de rapporten onderaan.