2023/1 Resultaten bevraging mobiliteit

Doel

Mobiliteitsbeleving bij inwoners bevragen.

Voornaamste conclusies

 • 7 op 10 inwoners verplaatst zich vaak tot altijd met de wagen in de gemeente
 • 70% van de inwoners die woon-werkverplaatsingen doen, doen dit met vaak tot altijd met de auto.
 • 16% toont interesse in autodelen. De meerderheid hiervan zou eventueel een gezinswagen wegdoen mocht autodelen mogelijk zijn.
 • Momenteel beschikt 90% van de huishoudens over een diesel- of benzinewagen.
 • 24% van de huishoudens beschikt over een deels/volledige elektrische wagen. Dit zijn vooral bedrijfswagen.
 • Iets meer dan de helft verplaatst zich vaak tot altijd met de fiets binnen de gemeente.
 • 53% gaat wel eens met de fiets naar het werk, meer dan de helft hiervan rijdt liever wat om als ze daardoor autoluw kunnen fietsen.
 • 51% voelt zich veilig als fietser in Lille.
 • 50% vindt dat de aanwezige fietsinfrastructuur in goede staat is.
 • 75% van de inwoners vindt dat de plaatsing/spreiding van de fietsenstallingen goed.
 • Beoordeling van fietsstraten is positief, maar 48% vindt dat de voorrang van de fietser niet voldoende gerespecteerd wordt door automobilisten.
 • Quasi elk huishouden telt minstens één fiets.
 • 25% geeft aan dat hun fiets gegraveerd is.
 • Hoe ouder, hoe vaker het voorkomt dat er een elektrische fiets aanwezig is.
 • Hoe jonger, hoe vaker een speed pedelec aanwezig is.
 • De zone 30 wordt positief beoordeeld op vlak van verkeersveiligheid en zichtbaarheid dankzij de recente grondmarkeringen.
 • De meerderheid vindt de zone 30 een goede maatregel.
 • Zo goed als iedereen kent het verkeersbord van een woonerf, maar 20% weet niet welke verkeersregels er gelden.
 • 9 op 10 weet van het bestaan van één of meerdere trage wegen. 71% gebruikt ze ook.
 • 80% vindt het belangrijk dat de gemeente inzet op het onderhoud en de opwaardering van trage wegen.

Alle resultaten vind je in de rapporten onderaan.