Naar inhoud
ocmw

Algemeen directeur

De algemeen directeur woont zonder beraadslagende stem de vergaderingen bij van de Raad van Maatschappelijk Welzijn en het Vast Bureau.

Onder het gezag van de voorzitter onderzoekt de algemeen directeur de zaken, leidt hij de administratie en is hij hoofd van het personeel en het managementteam.

Samen met de voorzitter ondertekent de algemeen directeur de briefwisseling van het OCMW.

Davy Smeyers is de algemeen directeur van OCMW Lille