Naar inhoud
thuisloket

Praktisch

Beheersorgaan bibliotheek

Contactpersoon
Marc Herrygers
Wagemansstraat 20
2275 Lilletel. 03 311 50 11

Beheersorgaan bibliotheek

Het beheersorgaan van de bibliotheek heeft als taak het begeleiden en ondersteunen van het beheer van de bibliotheek. Het orgaan bestaat uit afgevaardigden van de gemeente en vertegenwoordigers van de gebruikers. De vertegenwoordiging van de afgevaardigden van de gemeente is volgens het beginsel van de evenredige vertegenwoordiging bepaald. Het beheersorgaan heeft een adviserende bevoegdheid. De leden van het beheersorgaan van de bibliotheek werden aangesteld door de gemeenteraad.
 
Contactpersoon:

Marc Herrygers
Wagemansstraat 20
2275 Lille

03 311 50 11