Budgetbeheer en budgetgebeleiding

Heb je geen zicht meer op je inkomsten en uitgaven? Heb je schulden? Vind je het moeilijk om je geld te beheren? De sociale dienst kan je helpen om je budget weer onder controle te krijgen.

Wat?

Budgetbegeleiding

Bij budgetbegeleiding zal een maatschappelijk assistent samen met jou een overzicht maken van je inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Jullie maken budgetplannen op voor de toekomst. Je behoudt de controle over je eigen budget. Op regelmatige basis worden de budgetplannen samen besproken. De maatschappelijk assistent zal je adviseren en ondersteunen bij het beheer van je budget. Indien je schulden hebt, kan de maatschappelijk assistent ook voor jou bemiddelen met schuldeisers om een afbetalingsplan af te spreken.

Budgetbeheer

Heb je veel schulden? Dan kan het interessant zijn om budgetbeheer op te starten. Hierbij neemt de maatschappelijk assistent tijdelijk het beheer van jouw budget over tot het budget terug in evenwicht is. Er wordt een budgetrekening geopend op jouw naam. Alle inkomsten en uitgaven verlopen via die rekening. De maatschappelijk assistent neemt contact met alle schuldeisers om een afbetalingsplan te bekomen. We zorgen er voor dat je rekeningen tijdig worden betaald. Je ontvangt wekelijks of maandelijks een bedrag (leefgeld) om voeding, kleding, verzorgingsproducten, ... te kopen.
Ook bij budgetbeheer zal de maatschappelijk assistent samen met jou een budgetplan opmaken.
Als alles goed verloopt, kan je op termijn overstappen naar budgetbegeleiding waarbij je zelf opnieuw je budget beheert.

Indien je zeer veel schulden hebt, kan het interessanter zijn om een collectieve schuldenregeling aan te vragen.

Voor wie?

Alle inwoners van de gemeente met financiële moeilijkheden of schulden.

Hoe aanvragen?

Je kan de sociale dienst telefonisch of per e-mail contacteren. Vermeld zeker je naam, telefoonnummer en de budgetvragen die je hebt.

Verdere procedure?

 1. Een maatschappelijk assistent zal je telefonisch te woord staan en samen met jou een afspraak maken voor een gesprek. 
 2. Tijdens dit gesprek zal de maatschappelijk assistent samen met jou een overzicht maken van je inkomsten, uitgaven en schulden. Jullie zoeken samen naar de meest gepaste oplossing of begeleidingsvorm om je budget weer onder controle te krijgen. 
 3. De maatschappelijk assistent zal je situatie in kaart brengen en bekijken of je in aanmerking komt voor de gekozen begeleiding. Dit is het sociaal-financieel onderzoek.
 4. De maatschappelijk assistent legt zijn/haar bevindingen voor aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Zij beslissen of je de gekozen begeleiding krijgt toegekend en ze bepalen ook de voorwaarden.
 5. Je ontvangt een brief van de beslissing.
 6. Indien je budgetbegeleiding of budgetbeheer krijgt toegekend, zal de maatschappelijk assistent je contacteren om de begeleiding te starten.

Wat meebrengen?

 • je identiteitskaart
 • overzicht van je inkomsten (loonfiche, attest van uitkering, pensioen, ...)
 • overzicht van je uitgaven (huishuur, kosten elektriciteit, verwarming, internet, tv, medische kosten, afbetalingen, ...)
 • overzicht van je schulden (herinneringsbrieven, aanmaningen, dagvaardingen, vonnis, ...)
 • bij budgetbeheer: rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden (zichtrekeningen, spaarrekeningen, ...) Breng hiervoor je gsm met bankapp of je bankkaart mee.

Kostprijs?

Deze dienstverlening is gratis.

Meer informatie?

Je vindt heel wat info op de website Eerste hulp bij schulden.