Naar inhoud
ocmw

Burgemeester

De burgemeester leidt het college van burgemeester en schepenen. Hij wordt benoemd door de minister van binnenlandse aangelegenheden en vertegenwoordigt de federale, gewestelijke en provinciale overheden in Lille. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Verder is de burgemeester ook de wettige ambtenaar van de burgerlijke stand en ondertekent hij, samen met de gemeentesecretaris, alle gemeentelijke briefwisseling.

De huidige burgemeester van Lille is Paul Diels.