Naar inhoud
thuisloket

Praktisch

Cultuurraad

Heikant 7
2275 Lille


tel. 014 88 22 24

Cultuurraad

De cultuurraad is een gemeentelijk adviesorgaan. Het gemeentebestuur vraagt de raad om advies over het gevoerde cultuurbeleid in de gemeente, zowel wat betreft de beleidsbepaling als de uitvoering. De cultuurraad kan ook op eigen initiatief adviezen formuleren.

 

De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende socio-culturele verenigingen en inwoners die zich in de culturele sector engageren of als een expert kunnen beschouwd worden.

De statuten en het huishoudelijk reglement vind je bij de cultuurdienst.