Evaluatie zone 30

In het voorjaar van 2023 voerden we in de dorpskernen van Lille, Poederlee en Wechelderzande een zone 30 in. In Gierle breidden we de zone 30 in de omgeving van Singel uit. Aan onze scholen gold al een zone 30. Eind vorig jaar evalueerden we de invoering van deze maatregel. Zo vond een bevraging plaats via het inwonerspanel, organiseerde onze kindergemeenteraad een bevraging bij alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaar en bevroegen we onze politiepost en mobiliteitsgroep. We bereikten meer dan 600 volwassenen en kinderen. We ontvingen ook feedback van bewoners die werd meegenomen in de evaluatie en haalden informatie uit snelheidsmetingen en ongevallenstatistieken.

Meerderheid is positief

Iets meer dan 60% van de deelnemers vindt de zone 30 een goede maatregel. Er wordt aangegeven dat de zone een positieve invloed heeft op de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Bijna 70% van de kinderen voelt zich te voet of met de fiets veiliger in een zone 30.

Ongeveer de helft van de respondenten vindt de grootte van de zone 30 prima. Voor sommigen mag de zone worden uitgebreid en voor anderen mogen er bepaalde straten worden geschrapt. Wat regelmatig naar voren komt, is dat het niet altijd voor iedereen duidelijk is waar een zone 30 begint of eindigt. Dit door borden die niet voldoende opvallen of zichtbaar zijn.

Gemiddelde snelheid en ongevallen gedaald

We analyseerden snelheidsmetingen en ongevallenstatistieken. Hieruit bleek dat de gemiddelde snelheid gedaald is sinds de invoering van de zone 30. Ook het aantal ongevallen is licht gedaald.

Huidige zones 30 blijven behouden

Op basis van de evaluatie besliste de gemeente om geen aanpassingen te maken aan de zone 30-gebieden.

Acties

Om ervoor te zorgen dat het duidelijker is voor weggebruikers dat men een zone 30 binnen- of buitenrijdt, zal de zichtbaarheid van de borden geoptimaliseerd worden. Waar nodig brengen we ook bijkomende wegmarkeringen aan. Daarnaast blijven we verder monitoren en inzetten op sensibilisering en handhaving. Op regelmatige basis zullen er controles plaatsvinden.

Het volledige evaluatierapport kun je hieronder downloaden.