Naar inhoud
ocmw

Financieel beheerder

De financieel beheerder staat in voor de financiële beleidsadvisering, de financiële analyse en voor de strategische nota bij de meerjarenplannen en de beleidsnota bij de begroting.

De gemeenteboekhouding gebeurt onder toezicht van de financieel beheerder, net als de opmaak van de inventaris, de kredietaanpassingen en de jaarrekening.

De financieel beheerder staat garant voor de krediet- en wetmatigheidscontrole op de beslissingen van de gemeente indien die een budgettaire of financiële impact hebben.

In zijn opdracht wordt hij bijgestaan door de medewerkers van de financiële dienst.

Herwig Hoskens is de financieel beheerder van de gemeente Lille.