Naar inhoud
thuisloket

Praktisch

GECORO

Peter Wuyts
Voorzitter GECORO
Lozijde 85
2275 Lille
tel. 014 58 09 91

GECORO

Kort samengevat is de GECORO (GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening) het centrale overlegorgaan met betrekking tot de ruimtelijke planning van de gemeentelijke overheden. De GECORO is samengesteld op grond van deskundigheid. Het is geen politiek orgaan. Het is als het ware een brug tussen de burger en de politiek.

Werking van de GECORO:
  • de commissie speelt in de eerste plaats een rol in de totstandkoming van het ruimtelijk structuurplan van de gemeente
  • zij speelt een rol bij de totstandkoming van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
  • de commissie geeft advies aan de gemeenteraad over de ontwerpen van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.
  • de commissie kan door de gemeenteraad om advies gevraagd worden inzake alle vraagstukken rond ruimtelijke ordening.
  • de GECORO in onze gemeente bestaat uit 1 voorzitter en 10 effectieve leden