Naar inhoud
Enkel open op afspraak
MAAK EEN AFSPRAAK

thuisloket

Praktisch

i-GECORO

Steven Bleuzé
Voorzitter GECORO


tel. 014 58 09 91

i-GECORO

Kort samengevat is de i-GECORO (inter-GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening) het centrale overlegorgaan met betrekking tot de ruimtelijke planning van de gemeentelijke overheden Kasterlee en Lille. De i-GECORO is samengesteld op grond van deskundigheid. Het is geen politiek orgaan. Het is als het ware een brug tussen de burger en de politiek.

Werking van de GECORO

  • zij speelt een rol bij de totstandkoming van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
  • de commissie geeft advies aan de gemeenteraad over de ontwerpen van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.
  • de commissie kan door de gemeenteraad om advies gevraagd worden inzake alle vraagstukken rond ruimtelijke ordening.

Huishoudelijk reglement