Naar inhoud
ocmw

Praktisch

Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het belangrijkste orgaan van een gemeente. Elke zes jaar verkiezen de inwoners een nieuwe gemeenteraad. Het aantal gemeenteraadsleden hangt af van het aantal inwoners. In Lille zijn er 25 gemeenteraadsleden. In onze gemeente is de burgemeester voorzitter van de gemeenteraad.

De gemeenteraad bestuurt samen met het college van burgemeester en schepenen de gemeente. De gemeenteraad neemt alle beslissingen van gemeentelijk belang tenzij de bevoegdheid toegewezen is aan het college of de burgemeester. De gemeenteraad bepaalt het beleid op langere termijn.

De gemeenteraad vergadert elke vierde woensdag van de maand (juli uitgezonderd) om 20 uur in de hoofdbibliotheek van Lille. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Iedereen mag dus de gemeenteraad bijwonen. De agenda of dagorde wordt uitgehangen aan het gemeentehuis en op de site geplaatst.

Alle verslagen en dagordes vind je op de website. Je kan je ook abonneren om de dagorde toegestuurd te krijgen.