Naar inhoud
thuisloket

Praktisch

Jeugddienst

Jeugdraad

Recht 1

Jeugdraad

De jeugdraad van Lille is een adviesorgaan dat zich bezighoudt met alles wat de jeugd aanbelangt. Het is een spreekbuis voor alle jongeren van de gemeente.

Tijdens de algemene vergaderingen bespreken de leden bepaalde onderwerpen en adviseren zij het gemeentebestuur over jeugdbelangen. Een aantal werkgroepjes binnen de jeugdraad buigt zich over specifieke thema's zoals fuiven, de kindergemeenteraad, zwerfvuil, de jeugddag, het geboortebos, het repeteergeweer, ...

Deze algemene vergaderingen zijn openbaar.