Naar inhoud
thuisloket

Praktisch

Milieuraad

Rechtestraat 44
2275 Lille


Milieuraad

De gemeentelijke milieuraad heeft als doel het maatschappelijk draagvlak voor het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid te verbreden. De eerste taak van de raad is het beleid vanuit milieu- en natuuroogpunt te adviseren. Daarnaast kan het ook een ideaal forum zijn om informatie door te geven en te discussiëren over het milieu- en natuurbeleid van de gemeente.

Werking
De milieuraad komt ten minste vier maal per jaar samen. Hij brengt advies uit op vraag of op eigen initiatief. Er wordt zijn advies gevraagd over het ontwerp van het milieujaarprogramma, over het ontwerp gemeentelijk milieubeleidsplan, over de implementatie van het actieprogramma van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan en de gemeentelijke plannen die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit in de gemeente.