Naar inhoud
thuisloket

Relevante info

OCMW

Het OCMW is de afkorting voor 'Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn'.  In iedere gemeente en stad vind je een OCMW.  Het OCMW is er voor elke inwoner en in het bijzonder voor mensen die moeilijker voor hun eigen sociale rechten kunnen opkomen. 

Een OCMW heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.