Naar inhoud
Enkel open op afspraak
MAAK EEN AFSPRAAK

thuisloket

Praktisch

Omgeving

Geopend op afspraak

Rechtestraat 44
2275 Lille


tel. 014 44 82 34
stedenbouw@lille.be

Openingstijden

ma 8.30-12u 13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen

Openbare onderzoeken

Tijdens de aanvraagprocedure voor een omgevingsvergunning wordt er in sommige gevallen een openbaar onderzoek gehouden. Een openbaar onderzoek duurt 30 dagen (60dagen voor vergunningsaanvragen waarvoor een milieueffectrapport moet worden opgemaakt) en wordt bekendgemaakt door:
 • online omgevingsloket
 • aanplakking van een gele affiche op de plaats van de aanvraag
 • publicatie op de gemeentelijke website
 • in voorkomend geval, aanschrijving van de aanpalende eigenaars
 • in voorkomend geval, publicatie in dag- of weekblad
 • in voorkomend geval, een informatievergadering.

Iedereen kan gedurende deze termijn schriftelijke bezwaren en technische opmerkingen indienen. Het dossier ligt gedurende het openbaar onderzoek fysiek ter inzage op het gemeentehuis op de dienst Grondzaken. Inwoners kunnen de aanvraag dan inkijken en er eventueel bezwaar tegen indienen.

 

Online raadplegen

Je kan via volgende link alle openbare onderzoek op het grondgebied van onze gemeente terugvinden.

 

Welke aanvragen

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd bij onder andere:

 • een afwijking van een gemeentelijk of provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, het bijzonder plan van aanleg of de niet-vervallen verkaveling
 • gebouwen en constructies met een oppervlakte van meer dan 500m² of een bruto volume van meer dan 3000 m³ (uitgezonderd industriegebied)
 • reliëfwijzingen, ontbossen, aanleggen van recreatieve terreinen met een oppervlakte van meer dan 1000 m²
 • vergunningsaanvragen voor zonevreemde woningen
 • werken en handelingen aan of palend aan een beschermd monument of dorpsgezicht
 • MER-plichtige werken (milieu-effectrapportering)
 • in sommige gevallen het verkavelen van gronden of voor de bijstelling van een dergelijke omgevingsvergunning
 • exploitatie van een klasse I-ingedeelde inrichting of activiteit
 • ...

De volledige lijst vindt u in het omgevingsvergunningenbesluit.