Politiepost Lille

In iedere gemeente van de Politie Regio Turnhout is er een politiepost waar er vooral aandacht wordt geschonken aan de wijkwerking en het onthaal ten dienste van de bevolking.

De wijkwerking streeft drie basisdoelen na:

  • contacten met de bevolking optimaliseren
  • probleemoplossend werken en zelfredzaamheid van de bevolking optimaliseren
  • signaalfunctie in alle richtingen

Het onthaal wordt uitgevoerd door de bediende. Inwoners kunnen tijdens de openingsuren op de politiepost onder andere terecht voor het afhalen van allerlei attesten, voor klachten en voor informatie over inbraakpreventie of verkeersveiligheid.

Buiten de openingsuren word je bij een telefonische oproep naar de politiepost automatisch doorverbonden met de hoofdpost van de Politie Regio Turnhout. In dringende gevallen kan je daar permanent (24 op 24 uur) beroep doen op de interventieploegen en het onthaal (Turnhout Markt).

Het grondgebied van de gemeente is ingedeeld in vijf zones, waaraan telkens een wijkagent werd gekoppeld. Deze wijkagent is veelvuldig in de wijk aanwezig en is een aanspreekpunt voor de inwoners. De wijkagenten zullen zich daarom meestal te voet of per fiets verplaatsen.