Naar inhoud
ocmw

Praktisch

Raad voor maatschappelijk welzijn

Raad voor maatschappelijk welzijn

Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze wordt door de gemeenteraadsleden gekozen voor zes jaar en bestaat in Lille uit 11 leden.

De raad vergadert eenmaal per maand en wordt voorgezeten door de voorzitter van het OCMW.

De werking van de raad voor maatschappelijk welzijn is te vergelijken met deze van de gemeenteraad. De vergaderingen van de raad zijn, behoudens het besloten gedeelte, toegankelijk voor het publiek.

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert in de regel elke voorlaatste maandag van de maand om 19 uur in het gemeentehuis te Lille. De dagorde van de raad vind je altijd hier terug.

De vergaderdata voor 2018

 • 22 januari
 • 19 februari
 • 19 maart
 • 23 april
 • 28 mei
 • 25 juni
 • 23 juli
 • 20 augustus
 • 17 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december