Naar inhoud
ocmw

Praktisch

Schepencollege

College van burgemeester en schepenen
Rechtestraat 44
2275 Lille


tel. 014 88 20 10
fax 014 88 20 50
e-mail

Schepencollege

Het schepencollege van Lille bestaat uit de burgemeester, de schepenen en de OCMW-voorzitter. In Lille is de OCMW-voorzitter ook schepen. De schepenen worden door de gemeenteraad gekozen tijdens de eerste gemeenteraad van de legislatuur. Zowel de burgemeester als de schepenen worden verkozen voor zes jaar.

Het schepencollege is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur dat instaat voor het dagelijks bestuur. Het college regelt dus het dagelijks reilen en zeilen van onze gemeente. Elke legislatuur stelt het college een beleidsplan op.

De burgemeester heeft enkele bevoegdheden die hem door de wet zijn toegekend. Schepenen hebben geen persoonlijke bevoegdheid, maar bij het begin van de bestuursperiode wordt wel een bepaalde taakverdeling afgesproken. Burgemeester en schepenen nemen gezamenlijk beslissingen. Zij vormen dus een collegiaal orgaan, vandaar ook de naam schepencollege.

Het schepencollege vergadert elke donderdagnamiddag in gesloten zitting. Dat betekent dat hun vergaderingen niet toegankelijk zijn voor het publiek.