Naar inhoud
thuisloket

Praktisch

Sportdienst

Sportraad

Sportraad

De sportraad heeft tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen.
Ze doet dit door:

  • overleg en samenwerking tussen verenigingen, diensten, instellingen, … tot stand te brengen.
  • advies te geven aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake sport- en recreatieaangelegenheden.
  • activiteiten die de sportbeoefening bevorderen te ondersteunen.