Voorschot op loon of uitkering

Heb je al een tijdje geen loon ontvangen van je werkgever? Wacht je nog op de uitbetaling van een uitkering of kindergeld tot het dossier bij de betrokken diensten in orde is? Dan kan je een voorschot  ontvangen op het bedrag waar je recht op hebt. Je kan een voorschot ontvangen voor bijvoorbeeld:

 • werkloosheidsuitkering
 • ziekte- of invaliditeitsuitkering
 • pensioen
 • kindergeld
 • tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • inkomensgarantie voor ouderen
 • achterstallig loon

Je moet dit voorschot terugbetalen zodra je je loon of uitkering ontvangt. 

Voor wie?

Voor alle inwoners van de gemeente die wachten op uitbetaling van loon of uitkering.

Hoe aanvragen?

Je kan de sociale dienst telefonisch of per e-mail contacteren. Vermeld zeker je naam, telefoonnummer en de soort uitkering/loon waarvoor je nog geen uitbetaling heb gekregen.

Verdere procedure?

 1. Een maatschappelijk assistent zal je telefonisch te woord staan en samen met jou een afspraak maken voor een gesprek.
 2. Tijdens dit gesprek zal de maatschappelijk assistent je situatie in kaart brengen en bekijken of je in aanmerking komt voor een voorschot op de uitkering/loon. Dit is het sociaal-financieel onderzoek. 
 3. De maatschappelijk assistent legt zijn/haar bevindingen voor aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dit comité zal beslissen of je het voorschot op de uitkering/loon krijgt toegekend en bepaalt ook de voorwaarden.
 4. Je ontvangt een brief van de beslissing.
 5. De uitbetaling gebeurt zo snel mogelijk na de toekenning. 
 6. Zodra je je loon of uitkering ontvangt van de betrokken diensten moet je het voorschot terugbetalen.

Wat meebrengen?

 • je identiteitskaart
 • de documenten van aanvraag van de uitkering
 • overzicht van de inkomsten van jou en alle gezinsleden (loonfiche, attest van uitkering, pensioen, ...)
 • rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden (zichtrekeningen, spaarrekeningen, ...) Breng hiervoor je gsm met bankapp of je bankkaart mee.

Kostprijs?

Deze dienstverlening is gratis.