Naar inhoud
ocmw

Voorzitter OCMW

De voorzitter leidt de activiteiten van het OCMW. Hij roept de vergaderingen bijeen, bepaalt de agenda van de raadszittingen en zit deze voor. De voorzitter is belast met de uitvoering van de genomen beslissingen en vertegenwoordigt het OCMW in alle handelingen. In dringende gevallen kan hij overgaan tot het onmiddellijk verlenen van financiële steun in afwachting van het samenroepen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De voorzitter maakt in Lille deel uit van het college van burgemeester en schepenen.

Wim Peeters is de voorzitter van OCMW Lille.