Naar inhoud
Enkel open op afspraak
MAAK EEN AFSPRAAK

thuisloket

Praktisch

Vrijetijdsraad

Rechtestraat 44
2275 Lilletel. 014 88 20 10
e-mail

Vrijetijdsraad

De gemeentelijke vrijetijdsraad streeft naar een bruisende gemeente en het behoud, de verbetering en de uitwerking van een vrijetijdsbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente.

De vrijetijdsraad adviseert het bestuur over alle aangelegenheden in het kader van het gemeentelijke vrijetijdsbeleid. De raad wil overleg, synergie en uitwisseling tot stand brengen tussen verenigingen, instellingen, organisatoren en scholen, en vrijetijdsactiviteiten ontplooien in Lille.

De vrijetijdsraad is samengesteld uit leden van de jeugdraad, de seniorenraad en de werkgroepen cultuur, sport, bibliotheek en toerisme.

Al de leden worden aangesteld door het College van Burgemeester en Schepenen.

Geïnteresseerden kunnen op ieder moment een aanvraag indienen om lid te worden van de werkgroepen cultuur, sport, bibliotheek en toerisme

Samenstelling vrijetijdsraad

 • vanuit de werkgroep sport
  • Sas William (secretaris) en Van Leemputte Bert als vaste leden en Janssen Walter en Meeuws Elisabeth als hun plaatsvervangers
 • vanuit de werkgroep cultuur
  • Hufkens François en Verbercht Hilde als vaste leden en Bockx Walter en Nagels Olaf als hun plaatsvervangers
 • vanuit de werkgroep bibliotheek
  • Herrygers Marc (voorzitter) en Van Rooy Hilde als vaste leden en Leys Jef en Olieslagers Diane als hun plaatsvervangers
 • vanuit de werkgroep toerisme
  • Peeters Marc en Van Steenbergen Karin als vaste leden en Hallaert Jenno en Van der Steen Jolien als hun plaatsvervangers
 • vanuit de seniorenraad
  • Meeuws Kristine en Verboven Freddy als vaste leden en May Wouters als hun plaatsvervangster
 • vanuit de jeugdraad
  • Canters Niels en Laurijssen Miep als vaste leden en Van Goubergen Lien en Khan Aden als hun plaatsvervangers