Aankoop natuurgronden

Het gemeentebestuur verleent subsidies aan natuurverenigingen voor de aankoop van gronden binnen deze gemeente Lille met de bedoeling deze in te richten en te beheren als natuurgebied.

De voor subsidiering in aanmerking komende natuurvereniging is de v.z.w. Natuurpunt. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de aankoopprijs zoals deze voorkomt in de aankoopakte, vermeerderd met de notaris- en registratiekosten.