Aanleg riolering en herinrichting groenzones Rozenlaan

Einde januari 2022 is aannemer Vermetten gestart met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in een gedeelte van Rozenlaan. Tegelijkertijd zullen de groenzones in het projectgebied volledig opnieuw ingericht worden.

De gemeente verfraait samen met DE ARK de groenpleinen tussen de woningen. Er komen verschillende pleintjes waar jong en oud kunnen samenkomen. Zo komt er een petanquebaan, een speelzone voor kinderen en een rustzone met zitbanken. Tijdens de duur van de werken is doorgaand verkeer niet mogelijk.

Rozenlaan / Doolstraat

Daarnaast werken we ook aan de verkeersveiligheid van de straat. In het midden van de Rozenlaan leggen we een verhoogd verkeersplateau aan met een veilige oversteekplaats, in combinatie met een wegversmalling. Het kruispunt met de Doolstraat wordt verhoogd aangelegd en ingesnoerd om het sluipverkeer tussen de Vennestraat en de Kloosterstraat in te dijken.

Als laatste zal Fluvius de verouderde riolering vernieuwen en een gescheiden stelsel aanleggen, zodat regen- en afvalwater apart afgevoerd kunnen worden.

Rozenlaan

Timing werken

De werken zijn gestart eind januari 2022. Einde 2022 zal de onderlaag van de asfalt aangelegd worden. De finale afwerking (toplaag) is voorzien voorjaar 2023. Deze timing van de werken is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.