Aanplantingen in de berm

Goedkeuring aanvragen voor aanplanting berm

Als bijenvriendelijke gemeente staat het gemeentebestuur toe dat je zelf de openbare berm aanplant mits voorafgaand en schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur.

Als bijenvriendelijke beplanting wordt toegestaan:

  • gewone brunel
  • bosaardbei
  • kruipend zenegroen
  • hondsdraf
  • kleine maagdenpalm
  • kruipende boterbloem
  • vrouwenmantel
  • muurpeper

De kosten voor de aanplanting van de berm met bovenstaande beplanting zijn ten laste van de aanvrager. Je dient zelf in te staan voor het onderhoud van de berm na de aanplanting en overwoekering te vermijden.

Indien de berm langs een gewestweg ligt, vraagt de gemeente toestemming aan Agentschap Wegen en Verkeer.

Reglementen en verordeningen