Afvalcontainer voor jeugdkampen

De gemeente heeft een voorraad van afvalcontainers die verenigingen de mogelijkheid biedt om op hun kampplaats het afval met de huis-aan-huis ophaling mee te geven. Deze containers worden ter beschikking gesteld voor een vastgelegde periode.

Sla je met je chiro- of scoutsgroep je tenten ergens op in Lille, dan kan je voor restafval en gft-afval een container aanvragen via ons digitale e-loket.

Vraag hier je kamp en afvalcontainers aan

Type containers

Er zijn voor restafval 2 formaten van containers beschikbaar. Het grootste model, namelijk een rolcontainer van 1.100 L.

Er is ook een standaard formaat met een volume van 240 L.

Gft-afval is enkel beschikbaar in het standaardformaat van 120 L.

Werkwijze

1. Nadat je je containers hebt aangevraagd, zullen medewerkers van de werkhal tijdig de containers naar je locatie brengen. Eenmaal geleverd kan je ze beginnen vullen.

2. Mijn container zit vol. Wanneer wordt deze geledigd?

De ledigingsmomenten zijn:

- Tijdens de zomerperiode (van half juni tot begin september):

  • De week dat er reguliere inzamelronde is: dezelfde dag als de huis-aan-huis ophaling. De reguliere inzamelronde van de huis-aan-huis ophaling kan je terugvinden op de ophaalkalender.
  • De week dat er geen reguliere inzamelronde is: op maandag. IOK zet tijdens de zomerperiode extra wagens in voor de evenementencontainers te ledigen.

- De rest van het jaar (van half september tot half juni):

  • De week dat er reguliere inzamelronde is: dezelfde dag als de huis-aan-huis ophaling. De reguliere inzamelronde van de huis-aan-huis ophaling kan je terugvinden op de ophaalkalender.
  • De week dat er geen reguliere inzamelronde is: dit is dan afhankelijk van de planning (IOK zal bekijken naar de afvalophaling in naburige gemeentes om een ommetje te maken en je container te ledigen.

3. Je plaatst je gevulde containers tijdig aan de openbare weg. De ophaalwagen passeert en ledigt je containers.

4. Aan alle mooie liedjes komt een einde. Je evenement is afgelopen of je tentenkamp is weer afgebroken? Onze technische dienst zal dan passeren om de lege vuilnisbakken weer op te halen.

Er wordt aangeraden om met vuilniszakken in de restafvalbakken te werken.

Betaling

IOK zal een factuur opmaken de welke wordt verstuurd aan de organisator van het evenement/kamp. Deze factuur bestaat uit de volgende kosten:

1. Een vast tarief van:
A. 120 L container voor gft-afval : 10,00 euro per container

B. 240 L container voor restafval : 10,00 euro per container

C. 1.100 L container voor restafval : 25,00 euro per container


2. De aangeleverde gewichten afval aan een tarief van 0,24 euro per kilogram voor restafval en 0,10 euro per kilogram voor gft-afval.

Extra info?

Wenst u nog bijkomende info? Bel dan naar de DIFTAR informatielijn op het nummer: 0800 97 687

Dit kan op weekdagen van 8.30 tot 17.00 uur.