Afvuren feestgeschut

Het afschieten van feestgeschut valt onder de wetgeving van geluidsoverlast en springstoffen. Hiervoor moet je toestemming aanvragen via ons evenementenloket.

Vraag toestemming aan

Meer informatie omtrent wetgeving vind je onderaan in de Uniform Gemeentelijke Politieverordening (Afdeling VI – Hoofdstuk VIII – Het gebruik van springstoffen). 

Enkele voorwaarden die moeten worden nageleefd:

  • het afvuren van het feestgeschut mag maximum één uur duren
  • het afvuren van het feestgeschut mag enkel gebeuren tussen 18 uur en 21.30 uur
  • de toelating is persoonlijk en mag niet aan andere personen worden overgedragen
  • de toelating moet op de plaats van het gebeuren kunnen getoond worden op vraag van de bevoegde instanties
  • bij overdreven geluidshinder of in geval van klachten van omwonenden is de politie ertoe gemachtigd het feestgeschut stop te zetten
  • het afvuren mag niet op de openbare weg gebeuren
  • er mag slechts gebruik gemaakt worden van één schiettoestel

De aanvrager moet de nodige veiligheidsmaatregelen nemen om ongevallen te voorkomen.

Reglementen en verordeningen