Aktes van de burgerlijke stand

Vraag hier je akte aan

Akten van overlijden van meer dan 50 jaar oud, akten van huwelijk van meer dan 75 jaar oud en alle andere akten van meer dan honderd jaar oud, zijn openbaar en mogen door iedereen opgevraagd worden.

Alle andere akten (m.u.v. akte registratie geslacht) zijn niet-openbare akten en kunnen enkel worden afgeleverd aan:

  • de persoon op wie de akte betrekking heeft
  • zijn/haar echtgenoot of echtgenote
  • zijn/haar wettelijke samenwonende
  • zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger
  • zijn/haar bloedverwanten in de opgaande of neerdalende lijn
  • zijn/haar erfgenamen, notaris of advocaat

Begrafenisondernemers kunnen enkel uittreksels uit de overlijdensakte bekomen mits onderhandse volmacht van de erfgenamen.

Aanvraag door een derde: het afschrift of het uittreksel wordt enkel afgeleverd na voorlegging van een aanvraagformulier met toestemming van alle personen die voorkomen in betreffende akte. 

Onkosten

Opzoekwerk door personeel: 15,00 euro/begonnen uur (min 30 minuten)

Akte in je mailbox 

Via onderstaande knop kan je een geboorteakte, erkenningsakte, adoptieakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte van jezelf opvragen. 

Vraag hier je akte aan