Algemeen directeur

De algemeen directeur vormt de brug tussen de politieke leiding en de administratie. Hij woont de vergaderingen van de gemeenteraad, de OCMW-raad en het schepencollege bij en stelt er het verslag van op. In het gemeentelijke jargon spreekt men van notulen. De algemeen directeur staat ervoor in dat de administratie de dossiers voorbereidt en dat de beslissingen van het college worden uitgevoerd.

Als hoofd van het personeel co├Ârdineert hij de gemeentelijke diensten. Hij is ook voorzitter van het managementteam. Samen met de burgemeester ondertekent de algemeen directeur de briefwisseling van de gemeente.

Wim Verhulst is waarnemend algemeen directeur van lokaal bestuur Lille.