Algemene info speelpleinwerking

Onze speelpleinwerking is voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar (geboortejaar 2010-2018). Tijdens de zomervakantie organiseren wij De Pretplaneet. Tijdens de korte schoolvakanties (uitgezonderd de kerstvakantie) organiseren wij De Pretkomeet.

Spelen op De Pretplaneet - De Pretkomeet

Bij De Pretplaneet/Pretkomeet hebben we een 'open speelaanbod', gebaseerd op onze visie op speelpleinwerking. Dit wil zeggen dat je zelf mag kiezen wat je speelt en met wie je speelt. Je kan meespelen met de activiteiten die onze animatoren voorstellen, maar je kan ook naar hartenlust spelen in een van onze speelhoeken: de knutselhoek, de leeshoek, de bouwhoek... 

Meer lezen over het open speelaanbod? Je vindt het terug in onze visietekst.

De Pretplaneet/Pretkomeet is streng tegenover elke vorm van pesten, fysieke of verbale agressie en vernielen van materialen. Indien het gedrag zich stelt, hanteren we een 3-kansen regel. Meer informatie vind je in ons huishoudelijk reglement.

Dagprogramma

  • 7.30 uur - 9 uur: vooropvang. Er zijn een paar animatoren aanwezig om de inschrijvingen te doen en alvast te spelen.
  • 9 uur- 12 uur: activiteiten en spelen in de hoeken, met tussendoor een pauze.
  • 12 uur - 13 uur: middagpauze, je kan tijdens dit uur ook nog komen meespelen of naar huis gaan.
  • 13 uur - 16 uur: activiteiten en spelen in de hoeken, met tussen een pauze.
  • 16 uur - 17.30 uur: naopvang, er zijn een paar animatoren aanwezig om de uitschrijvingen te doen en met de kinderen te spelen.

Enkel tijdens de voor- en naopvang of tijdens de middagpauze kan je aankomen of naar huis vertrekken.

Elke vrijdag voorzien we een uitstap of attractie op het speelplein zelf. (Tijdens een uitstap is er geen reguliere speelpleinwerking.)

Locatie 

Voetbalsite van KVC Lille United in de Poeyelheide.

Tarieven

  • 5 euro voor een hele dag
  • 2,50 euro voor een halve dag

Kinderen met een UiTPAS-kansenpas hebben recht op 80 % korting, ook bij uitstappen (breng je UiTPAS-kansenpas mee).

Het vierde kind van hetzelfde gezin mag gratis meedoen als de vier kinderen tegelijk komen spelen (met uitzondering van de uitstappen).

Begeleiding

De Pretplaneet/Pretkomeet wordt aangestuurd door de gemeentelijke jeugddienst en begeleid door een ploeg animatoren onder leiding van een hoofdanimator. Zij zijn tussen 16 en 24 jaar oud.

Alle animatoren hebben een attest animator in het jeugdwerk en/of ervaring in het jeugdwerk. De hoofdanimator is een animator met enkele jaren ervaring, die de ploeg aanstuurt en die tevens het aanspreekpunt is voor ouders. Het ganse team wordt begeleid door een jeugdconsulent. Er staan ook stagiairs op het speelplein, zij lopen stage om het attest animator in het jeugdwerk te verkrijgen.

De animatoren zorgen voor leuke activiteiten (die ze steeds per twee begeleiden) en spelen mee in de verschillende speelhoeken.
De 'vliegende' animator  zorgt voor de kinderen die hun weg niet meteen vinden op De Pretplaneet/Pretkomeet en is ook het aanspreekpunt voor alle (gekke en serieuze) vragen.

Als je je kind brengt en komt ophalen, mag je de animatoren of de hoofdanimator altijd aanspreken met vragen, bezorgdheden, klachten, tips, ... De jeugddienst staat ook ter beschikking voor al je vragen over onze speelpleinwerking.

Hoofdanimator: 0493 25 44 10

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

De Pretplaneet is aangesloten bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS). Zij ondersteunen alle speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel.

Sociale media

Je vindt onze pagina's hier terug. (Ook al onze foto's kan je er terugvinden!)

Wanneer is er speelpleinwerking?

Inschrijven voor een dagje bij De Pretplaneet/Pretkomeet

Praktisch: wat breng ik mee naar een dagje speelplein/op uitstap?

Uitstap speelplein

Medische info speelplein