Andere diensten klushulp

Voor iedereen

Voor specifieke doelgroepen

  • Overzicht klushulpdiensten bij zorgorganisaties
    Selecteer bij de aard van de hulp "Karweihulp" en bij de gemeente "Lille".
    Voor zorgbehoevenden of mensen met een beperkt budget.
  • Klus- en verhuisdienst De Kringwinkel
    Voor personen met recht op OMNIO-statuut of verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds, leefloon, schuldbemidding of budgetbegeleiding, +70-jarigen of personen met invaliditeit van minstens 66% of 9 punten
    Vraag deze klusdienst aan via de sociale dienst.