Appels, peren, noten en bessen plukken in Gierle

De vijfdejaars van gemeentelijke basisschool De Komeet in Gierle plantten eind december fruitbomen aan de Molenvelden. De bedoeling is dat het terrein uitgroeit tot een voedselbos waar de inwoners van Gierle fruit kunnen komen plukken.

In de loop van 2023 krijgt het bos nog bessenstruiken en eetbare bodembedekkers. Het voedselbos zal openbaar toegankelijk zijn. De gemeente wil een vrijwilligerswerking opzetten om het bos te beheren.

Concreet komen er in totaal 18 hoogstammen, 75 halfstammen en 88 laagstammen. Aan de straatzijde wordt een haag geplant. Het voedselbos wordt 5.000 vierkante meter groot.

Een voedselbos is een soort overgangsvorm tussen landbouw en een natuurlijk bos. Bij voedselbossen wordt in lagen gewerkt. Je focust niet enkel op de boomlaag zoals bij hoogstamboomgaarden, niet enkel op de struiklaag zoals bij de fruitteelt en niet enkel op de kruidlaag zoals op landbouwakkers, maar je gaat al deze teelten met elkaar combineren om alle ruimte optimaal te gebruiken. Het voedselbos in Gierle is een initiatief van de gemeente en Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. De voorbije weken werd de grond al voorbereid en beplant met hoogstam fruit- en notenbomen door de gemeente samen met vrijwilligers van VELT en het burgercollectief Tuinen van hEden. De vijfdejaars plantten gisteren de laagstambomen en de haagplanten onder het toezicht van Tuinen van hEden.  

We willen onze inwoners meer groen bieden en koppelen daarbij het nuttige graag aan het aangename. Het is niet voor iedereen evident om fruitbomen, bessenstruiken of notelaars in de tuin te hebben staan. Met het voedselbos trachten we ook een educatieve beleving mee te geven. Wie weet kan deze demotuin een aantal inwoners aansporen om zelf ook fruit te beginnen kweken. In ieder geval geven we graag iedereen de kans om van dit project in de toekomst letterlijk de vruchten te plukken.

Het voedselbos maakt deel uit van het LEADER-project ‘Lekker Eetbaar Groen’. Het project wil de mogelijkheden van gelaagd eetbaar groen in de Kempen onderzoeken. Er zal een beleidsvisie ontwikkeld worden en criteria voor ondersteuning. Daarnaast wil het project de Kempenaren informeren, kennisdeling opzetten, plantenlijsten opstellen met verantwoorde soorten en variëteiten voor de Kempen en demonstratieprojecten ontwikkelen in meerlagig eetbaar groen. Het voedselbos in Gierle zal deel uitmaken van het LEADER-project als demonstratietuin.

Gepubliceerd op vrijdag 23 december 2022 om 10.55 uur