Archeologisch onderzoek site Balsakker

Sporen uit de ijzertijd

In het voorjaar van 2022 onderzochten archeologen het voetbalveld. Er werd eerst enkel teelaarde afgegraven. Al snel bleek dat er resten van bewoning terug te vinden waren. Deze zijn te herkennen als vlekken in de gelige bodem. Op plaatsen waar men vroeger een kuil groef om een houten paal in te zetten om bijvoorbeeld een huis te bouwen, blijft nu alleen nog een donkere vlek over. Het hout is al lang vergaan. Op basis van scherven van aardewerk potten kan deze bewoning teruggebracht worden naar de ijzertijd. Tot voor kort was er in Lille nog niet veel bekend uit deze periode. Daarom werd in de zomer van 2022 het hele terrein opgegraven. De archeologen vonden restanten van huizen, bijgebouwen en waterputten uit de ijzertijd. In enkele grote kuilen zijn nog bijna volledige potten gevonden.

Dorp van 2500 jaar oud

De sporen lopen door tot buiten het vroegere voetbalveld, zowel in zuidelijke als westelijke richting. Op de plaatsen waar er niet gebouwd gaat worden, is geen verder onderzoek gedaan. Zolang archeologische resten ongestoord in de bodem bewaard kunnen blijven, heeft dat de voorkeur. Op de andere plaatsen is wel extra onderzoek gedaan en hier kwamen opnieuw vondsten naar boven. De nederzetting uit de ijzertijd loopt ook hier door. Een huis, talrijke bijgebouwen voor het bewaren van onder andere graan, enkele waterputten en drenkkuilen voor vee, en verschillende grote kuilen zijn gevonden. In de drenkkuilen zijn veel vondsten gedaan, niet alleen aardewerk maar ook constructiehout en afvalhout.

2500 jaar geleden stond er dus al een dorp aan site Balsakker en het was veel groter dan wat er nu is opgegraven. Wanneer in de toekomst de aangrenzende terreinen worden ontwikkeld, zullen deze veel informatie kunnen opleveren. De komende maanden werken de archeologen verder aan de analyse van de opgravingsresultaten, en dragen ze hun steentje bij aan de reconstructie van de geschiedenis van onze gemeente.

Gepubliceerd op maandag 17 juli 2023 om 17.20 uur