Vergunning voor het bebossen van landbouwgrond

Volgens het Veldwetboek art. 35bis §5 is er voor het bebossen van grond met een agrarische bestemming een bebossingsvergunning nodig van het college van burgemeester en schepenen. Zowel private eigenaars als openbare eigenaars moeten deze vergunning aanvragen.

Procedure

Een vergunning aanvragen kan door het online formulier in te vullen.
Onder bepaalde voorwaarden kan er via het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een subsidie bekomen worden voor het bebossen van landbouwgronden.
 

Documentatie

Vermelding van locatie (plan), soortkeuze en dichtheid van de aanplanting en een verantwoording.