{beek.boer.bodem}

Landbouw en natuurbeheer: twee sectoren die de klimaatwijziging rechtstreeks voelen. Sinds enkele jaren kunnen landbouwers en andere grondbeheerders uit de vallei van de Aa terecht bij {beek.boer.bodem} voor begeleiding om de gevolgen van extreme weersfenomenen op hun gronden en gewassen te beperken. Samen met een tiental andere gemeentes langs de Aa en provincie Antwerpen bestrijkt {beek.boer.bodem} nu zowat het hele bekken van de Kleine Nete.  

Bij {beek.boer.bodem} vinden landbouwers en natuurbeheerders een uitgebreid keuzemenu aan maatregelen om:

  • de kwaliteit van water en bodem te verbeteren;
  • de grondwatervoorraad beter op peil houden;
  • landbouwteelten te kiezen die meer klimaatrobuust zijn;
  • zowel landbouwbedrijven als natuur- en bosgebieden meer bestand maken tegen extreme weersomstandigheden.

Daarnaast biedt {beek.boer.bodem} ook steun op het terrein op maat van de landbouwer, natuurbeheerder of grondeigenaar. Hierbij hoort onder meer een terreinbezoek, waarbij de eigenaar de eigen wensen en noden aangeeft, en een onderzoek naar welke maatregelen en technieken op de betreffende gronden mogelijk zijn.

Ten slotte ondersteunt {beek.boer.bodem} bij het plaatsen en opvolgen van infrastructuur, en informeert over subsidiemogelijkheden. 

Veel partners, een doel

{beek.boer.bodem} is een gebiedscoalitie. Dat betekent dat meerdere landbouw-, natuur- en overheidspartners samenwerken in een gebied en zo een gemeenschappelijk doel willen bereiken. Onder coördinatie van de provincie Antwerpen, streven de wij ernaar om het evenwicht tussen landbouw, water en natuur in de vallei van de Kleine Nete te herstellen.

Uitbreiding van vier naar twaalf gemeenten

Aanvankelijk startte {beek.boer.bodem} in de vallei van de Aa, in vier gemeenten: Herentals, Kasterlee, Lille en Vorselaar. Eind 2021 stapten maar acht bijkomende gemeenten mee in de gebiedscoalitie. Samen met de vier pioniersgemeenten bestrijkt {beek.boer.bodem} nu zowat het hele bekken van de Kleine Nete.  

Samenwerkingsverband van de Kleine Nete

{beek.boer.bodem} is opgenomen in het samenwerkingsverband van de Kleine Nete. De actiepunten beschreven in het gebiedsprogramma 'Kleine Nete' worden nu uitgevoerd, onder coördinatie van de provinciale dienst Gebiedsgericht Beleid. 

Voor de uitvoering van de projecten kan {beek.boer.bodem} rekenen op de steun van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap, Blue Deal, provincie Antwerpen en de betrokken gemeenten. Voor de begeleiding op het terrein krijgt {beek.boer.bodem} financiële steun van het Programma voor Plattelandsontwikkeling.

Meer informatie kan je vinden op de website van provincie Antwerpen.