Toestaan van het vellen van hoogstammige bomen omwille van acuut gevaar - Aabroeken

Datum bekendmaking dinsdag 21 maart 2023
Datum besluit dinsdag 21 maart 2023
Datum inwerkingtreding dinsdag 21 maart 2023