Belasting op administratieve stukken

De gemeenteraad legt telkens vast welke belasting er op administratieve stukken (reispas, identiteitskaart,...) wordt geheven. Je vindt de kostprijs van deze zaken terug bij het thema 'Identiteit'. Daar vind je ook meer informatie over deze administratieve stukken.