Belasting op masten en pylonen

Lokaal bestuur Lille besliste om de belasting op masten en pylonen in te trekken vanaf aanslagjaar 2024. 

Voor aanslagjaar 2023 geldt als volgt:

Het gemeentebestuur neemt diverse initiatieven en doet investeringen om Lille aantrekkelijk te maken voor haar bewoners en bezoekers. De aanwezigheid van masten en pylonen op het grondgebied van de gemeente wordt als landschapsverstorend beschouwd, en heeft als dusdanig een negatieve impact op de aantrekkelijkheid van de gemeente. Daarom besliste de gemeente om vanaf 2023 een belasting op masten en pylonen in te voeren. 

Voor masten en pylonen met een hoogte van minstens 20 meter.

Constructies bestemd voor het produceren van groene stroom en constructies voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten worden vrijgesteld van deze belasting.

De belasting bedraagt 4.000 euro per mast of pyloon per jaar.

Vul het aangifteformulier in