Belasting op masten en pylonen - goedkeuring

Datum bekendmaking donderdag 29 december 2022
Datum besluit woensdag 21 december 2022
Datum inwerkingtreding zondag 1 januari 2023