Belasting tweede verblijven

Een tweede verblijf is elke woongelegenheid waarvan degene die er kan verblijven voor deze woongelegenheid niet ingeschreven is in het bevolkingsregister. Het heeft geen belang of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans (stacaravans). Het is ook niet van belang dat de constructies al of niet ingeschreven is in de kadastrale leggers van de gemeente.