Bermverharding

Vraag hier goedkeuring tot bermverharding aan

Je kan een gedeelte van het openbaar domein verharden, als oprit naar je woning. Hiervoor moet je voorafgaandelijk een vergunning aanvragen aan het gemeentebestuur.

De verharding van de oprit mag de afwatering van de openbare weg niet in het gedrang brengen. De oprit dient aangelegd worden in kasseien, betonklinkers of dolomiet. Deze materialen mogen niet op een gebonden fundering worden aangebracht. De aankoop van alle materialen is ten laste van de aanvrager. Het is niet toegelaten de volledige berm te verharden.

Indien de bermverharding langs een gewestweg ligt, vraagt de gemeente toestemming aan Agentschap Wegen en Verkeer.

Reglementen en verordeningen