Besluit burgemeester - Afsprakenkader over het woningkwaliteitsonderzoek van woningen die te huur worden aangeboden aan het SVK met oog op nieuwe inhuurname