Besluit burgemeester - Beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19