Besluit burgemeester - Inname openbaar domein voor tijdelijke uitbreiding terrassen n.a.v. het coronavirus COVID-19