Besluit burgemeester - Intrekking van het burgemeestersbesluit dd. 28/7/2020 houdende extra maatregelen in de strijd tegen het coronavirus