Besluit burgemeester - Toestaan van het vellen van een hoogstammige bomen omwille van acuut gevaar - Singel